RŮZNÉ

(Možná i hrůzné)

Zdroj: www.ctu.cz

Seznam rozhlasových vysílačů

Seznam televizních vysílačů


Předpisy:

VO-R/7/04.2012-6 - Všeobecné oprávnění  k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Sbírka zákonů částka 59/2005 – obsah cca: Vyhlášky o provozu radioamatérské služby, volacích značkách a číslech, poplatcích za kmitočty, zkouškách k obsluze vysílacích rádiových zařízení, státní kontrole apod.

TPP-2006 - Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání + příloha 1. Příloha 2, příloha 3.

VO-R/1/07.2005-14 – Všeobecné oprávnění k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS.

VO-R/2/07.2005-15 – Všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 Mhz.

VO-R/3/07.2005-16 – Všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446.

VO-R/6/07.2005-19 – Všeobecné oprávnění k provozování terminálů sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 Mhz (hromadných rádiových sítí)

VO-R/7/08.2005-22 – Všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásu 27 Mhz.

VO-R/8/08.2005-23 – Všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standartu DECT.

VO-R/11/07.2005-21 – Všeobecné oprávnění k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 Mhz a 450 Mhz.

VO-R/15/08.2005-27 – Všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro dálkové ovládání modelů v pásmech 13 Mhz až 40 Mhz.


Plán přidělení kmitočtových pásem 2004

                                                                                                                                                            Informace ČTÚ